Anunț ocupare post secretară – SGA Harghita
Anunț rezulat selecție dosare post scretară – SGA Harghita
Anunț rezultat probă scrisă secretară – SGA Harghita
Anunț rezultat probă interviu secretară – SGA Harghita
Rezulat final secretara – SGA Harghita