Administrația Bazinală de Apă Olt
Serviciu/CADASTRU ȘI PATRIMONIU
Nr.287/BI/20.03.2024

 COMUNICAT

Administraţia Bazinală de Apă Olt, comunică anularea licitației publice de deschidere și analiză a ofertelor, anunțată a se desfășura în data de 27.03.2024, ora 11.30, la sediul Administrației Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu, Nr.6, Rm.Vâlcea pentru atribuirea contractului de închiriere având ca obiect de activitate desfășurarea de activități economice (activități recreative), conform prevederilor art.453 lit.a din Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 5 ani,  întru-cât nu au fost îndeplinite condițiile stabilite prin O.U.G. 57/03.07.2019 art.335 alin.15.

Procedura de licitație în vederea atribuirii contractului de închiriere, pentru suprafața menționată mai sus, va fi reluată la o dată ulterioară.