Anunțuri SGA Vâlcea

~~2024~~

4.===Anunț Concurs Șofer în cadrul SGA VÂLCEA Formația de Lucru Govora===
Anunț Concurs Ocupare Post Vacant Șofer SGA VL Formația de Lucru Govora
Anunț Rezultat Selecție Dosare Ocupare Post Vacant Șofer SGA VL Formația de Lucru Govora
Anunț Rezultat Proba Scrisă Ocupare Post Vacant Șofer SGA VL Formația de Lucru Govora
Anunț Rezultat Proba Interviu Ocupare Post Vacant Șofer SGA VL Formația de Lucru Govora
Anunț Rezultat Final Ocupare Post Vacant Șofer SGA VL Formația de Lucru Govora

3.===Anunț Concurs – Agent Hidrotehnic Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea – F.L. GOVORA===
Anunț Concurs Ocupare Post Vacant Agent Hidrotehnic SGA VL Formația de Lucru Govora
Anunț Selecție Dosare Post Vacant Agent Hidrotehnic SGA VL Formația de Lucru Govora
Anunț Rezultat Proba Scrisă Post Vacant Agent Hidrotehnic SGA VL Formația de Lucru Govora
Anunț Rezultat Proba Interviu Post Vacant Agent Hidrotehnic SGA VL Formația de Lucru Govora
Anunț Rezultat Final Post Vacant Agent Hidrotehnic SGA VL Formația de Lucru Govora

2.===Anunț Concurs Inginer Exploatare Lucrari în cadrul SGA VÂLCEA===
Anunț Concurs Ocupare Post Vacant Inginer Exploatare Lucrări SGA VÂLCEA
Anunț Rezultat Selecție Doasare Ocupare Post Vacant Inginer Exploatare Lucrări SGA VÂLCEA
Anunț Rezultat Proba Scrisă Concurs Ocupare Post Vacant Inginer Exploatare Lucrări SGA VÂLCEA
Anunț Rezultat Proba Interviu Concurs Ocupare Post Vacant Inginer Exploatare Lucrări SGA VÂLCEA
Anunț Rezultat Final Concurs Ocupare Post Vacant Inginer Exploatare Lucrări SGA VÂLCEA

1.===Concurs – Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea===
Anunț Concurs Ocupare Post Vacant Inginer Exploatare Lucrări SGA VÂLCEA
Anunț Încheiere Procedură Concurs

~~2023~~

7.===Anunț examen promovare inginer din cadrul biroului Avize Autorizații===
Anunț examen promovare inginer din cadrul biroului Avize Autorizații
Anunț examen promovare inginer din cadrul biroului Exploatare Lucrări
Anunț rezultat proba scrisă examen promovare inginer din cadrul biroului Exploatare Lucrări
6.===Anunț Examen Promovare Post Conducere Șef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apă în cadrul SGA VÂLCEA===
Anunț examen promovare post conducere Șef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apă
Anunț selecție dosare examen promovare post conducere Șef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apă
Anunț rezultat probă scrisă examen promovare post conducere Șef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apă
Anunț rezultat probă interviu examen promovare post conducere Șef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apă
Anunț rezultat final examen promovare post conducere Șef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apă

5.=== Anunț Examen Promovare Post Conducere Șef Birou Exploatare Lucrări în cadrul SGA VÂLCEA===
Anunț Examen Promovare Post Conducere Șef Birou Exploatare Lucrări
Anunț Selecție Dosare Examen Promovare Post Conducere Șef Birou Exploatare Lucrări
Anunț Rezultat Probă Scrisă Examen Promovare Post Conducere Șef Birou Exploatare Lucrări
Anunt Rezultat Proba Interviu Examen Promovare Post Conducere Sef Birou Exploatare Lucrari
Anunț Rezultat Final Examen Promovare Post Conducere Șef Birou Exploatare Lucrări

4.=== Anunț Examen Promovare Posturi Conducere Șef Formație de lucru Drăgășani și Șef Formație de Lucru Horezu în cadrul SGA VÂLCEA===
Anunț Examen Promovare Posturi Conducere Șef Formație de lucru Drăgășani și Șef Formație de Lucru Horezu
Anunț Selecție Dosare Examen Promovare Posturi Conducere Șef Formație de lucru Drăgășani
Anunț Selecție Dosare Examen Promovare Posturi Conducere Șef Formație de Lucru Horezu
Anunț Rezultat Probă Scrisă Examen Promovare Șef Formație Drăgășani
Anunț Rezultat Probă Scrisă Examen Promovare Șef Formație Horezu
Anunț Rezultat Probă Interviu Examen Promovare Șef Formatie Drăgășani
Anunț Rezultat Probă Interviu Examen Promovare Șef Formație Horezu
Anunț Rezultat Final Examen Promovare Șef Formație Drăgășani
Anunț Rezultat Final Examen Promovare Șef Formație Horezu

3.=== Anunț Examen Promovare Post Conducere Șef Formație Exploatare Utilaje Terasiere și Mijloace de Transport în cadrul SGA VÂLCEA===
Anunț Examen Promovare Post Conducere Șef Formație Exploatare Utilaje Terasiere și Mijloace de Transport
Anunț Rezultat Selecție Dosare Examen Promovare Post Conducere Șef Formație Exploatare Utilaje Terasiere și Mijloace de Transport
Anunț Rezultat Final Examen Promovare Șef Formație Exploatare Utilaje Terasiere și Mijloace de Transport

2.=== Anunț Concurs Inginer Exploatare Lucrari în cadrul SGA VÂLCEA===
Anunț Concurs Inginer Exploatare Lucrări SGA VALCEA
Anunț Rezultat Selecție Dosare Concurs Inginer Exploatare Lucrări SGA VALCEA
Anunț Rezultat Probă Scrisă Concurs Inginer Exploatare Lucrări SGA VALCEA
Anunt Rezultat Proba Interviu Concurs Inginer Exploatare Lucrari SGA VALCEA
Anunt Rezultat Final Concurs Inginer Exploatare Lucrari SGA VALCEA

1.=== Anunț Concurs Inginer în cadrul Compartimentului ”Situații de urgență, inundații, secete, poluări” în cadrul SGA VÂLCEA===
Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, de INGINER, la compartimentul “Situații de urgență, inundații, secete, poluări” din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea
Anunț Rezultat Selectie Dosare Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, de INGINER, la compartimentul “Situații de urgență, inundații, secete, poluări” din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea
Anunț Rezultat Probă Scrisă Concurs pentru ocuparea funcție contractuale de execuție vacante, de inginer, la compartimentul „Situații de urgentă, inundații, secete, poluări” din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Vâlcea 
Anunț rezultat probă interviu concurs pentru ocuparea funcție contractuale de execuție vacante, de inginer, la compartimentul “Situații de urgentă, inundații, secete, poluări” din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Vâlcea
Anunț rezultat final concurs pentru ocuparea funcție contractuale de execuție vacante, de inginer, la compartimentul “Situații de urgentă, inundații, secete, poluări” din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Vâlcea

~~2022~~

6.=== Anunț Concursuri: Inginer în cadrul Biroului ”Explolatare Lucrări” și Mecanic Utilaj în cadrul FIR SGA VÂLCEA===
Anunț Concursuri Ocupare Posturi Vacante Inginer Exploatare Lucrări și Mecanic Utilaj în cadrul FIR SGA VÂLCEA
Anunț Anulare Concursuri Ocupare Posturi Vacante Inginer Exploatare Lucrări și Mecanic Utilaj în cadrul FIR SGA VÂLCEA

5.=== Anunț Concurs Inginer în cadrul Compartimentului ”Situații de Urgență, Inundatii, Secete, Poluări”===

Anunț Concurs Inginer în cadrul Compartimentului „Situații de Urgență, Inundații, Secete, Poluări”
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Inginer în cadrul Compartimentului „Situații de Urgență, Inundații, Secete, Poluări”
Anunț Închidere Procedură Concurs Post Vacant Inginer în cadrul Compartimentului „Situații de Urgență, Inundații, Secete, Poluări”

4.=== Anunț Concurs Agent Hidrotehnic Formația de Lucru Govora===
Anunț Concurs Agent Hidrotehnic Formația de Lucru Govora
Anunț Rezultat Selecție Dosare Concurs Agent Hidrotehnic Formația de Lucru Govora
Anunț Rezultat Probă Scrisă Concurs Agent Hidrotehnic Formația de Lucru Govora
Anunț Rezultat Final Concurs Agent Hidrotehnic Formația de Lucru Govora

3.=== Anunț Concurs Inginer Birou Avize și Autorizații – Sistemul de Gospodarire a Apelor Vâlcea ===
Anunț Concurs Inginer Birou Avize și Autorizații
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Inginer Birou Avize și Autorizații
Anunț Rezulat Probă Scrisă Concurs Inginer Birou Avize si Autorizații
Anunț Rezulat Interviu Concurs Inginer Birou Avize si Autorizații
Anunț Rezulat Contestație Concurs Inginer Birou Avize si Autorizații
Anunț Rezulat Final Concurs Inginer Birou Avize si Autorizații

2.===Anunț Concurs Agent Hidrotehnic 3 Posturi – Sistemul de Gospodarire a Apelor Vâlcea===
Anunț Concurs Agent Hidrotehnic 3 Posturi SGA Vâlcea
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Agent Hidrotehnic Formația Râmnicu Vâlcea
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Agent Hidrotehnic Formația Govora
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Agent Hidrotehnic Formația Horezu
Anunț Rezulat Probă Scrisă Concurs Agent Hidrotehnic Formația Râmnicu Vâlcea
Anunț Rezulat Probă Scrisă Concurs Agent Hidrotehnic Formația Govora
Anunț Rezulat Probă Scrisă Concurs Agent Hidrotehnic Formația Horezu
Anunț Rezulat Interviu Concurs Agent Hidrotehnic Formația Râmnicu Vâlcea
Anunț Rezulat Interviu Concurs Agent Hidrotehnic Formația Horezu
Anunț Rezulat Final Concurs Agent Hidrotehnic Formația Govora
Anunț Rezulat Final Concurs Agent Hidrotehnic Formația Horezu
Anunț Rezulat Final Concurs Agent Hidrotehnic Formația Râmnicu Vâlcea

1.===Concursuri Promovări –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea===
Rezultat examen promovare mecanic utilaje M 2377
Anunț organizare examen promovare mecanic utilaje M 2377
Rezultat examen promovare agent hidrotehnic M 2342
Anunț organizare examen promovare agent hidrotehnic M 2342
Rezultat examen promovare agent hidrotehnic M 2338
Anunt organizare examen promovare agent hidrotehnic M 2338
Anunț Rezultat Examen Promovare Inginer BERBECE Nicolae
Anunț Rezultat Examen Promovare Inginer GORGOTĂ Andrada
Rezultat examen promovare gr3- birou GRA
Rezultat examen promovare – birou GRA
Rezultat examen promovare – birou AA
Anunt examen promovare inginer RURPA-A
Anunț Examene Promovare
Anunt Rezultat Examen Promovare FL Valcea
Anunt Rezultat Examen Promovare FL Govora
Anunt rezultat proba scrisa examen promovare Ilie Andreea
Anunt rezultat proba scrisa examen promovare Benedict Victor

Select Language »