Anunțuri SGA Vâlcea

6.=== Anunț Concursuri: Inginer în cadrul Biroului ”Explolatare Lucrări” și Mecanic Utilaj în cadrul FIR SGA VÂLCEA===
Anunț Concursuri Ocupare Posturi Vacante Inginer Exploatare Lucrări și Mecanic Utilaj în cadrul FIR SGA VÂLCEA
Anunț Anulare Concursuri Ocupare Posturi Vacante Inginer Exploatare Lucrări și Mecanic Utilaj în cadrul FIR SGA VÂLCEA

5.=== Anunț Concurs Inginer în cadrul Compartimentului ”Situații de Urgență, Inundatii, Secete, Poluări”===

Anunț Concurs Inginer în cadrul Compartimentului “Situații de Urgență, Inundații, Secete, Poluări”
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Inginer în cadrul Compartimentului “Situații de Urgență, Inundații, Secete, Poluări”
Anunț Închidere Procedură Concurs Post Vacant Inginer în cadrul Compartimentului “Situații de Urgență, Inundații, Secete, Poluări”

4.=== Anunț Concurs Agent Hidrotehnic Formația de Lucru Govora===
Anunț Concurs Agent Hidrotehnic Formația de Lucru Govora
Anunț Rezultat Selecție Dosare Concurs Agent Hidrotehnic Formația de Lucru Govora
Anunț Rezultat Probă Scrisă Concurs Agent Hidrotehnic Formația de Lucru Govora
Anunț Rezultat Final Concurs Agent Hidrotehnic Formația de Lucru Govora

3.=== Anunț Concurs Inginer Birou Avize și Autorizații – Sistemul de Gospodarire a Apelor Vâlcea ===
Anunț Concurs Inginer Birou Avize și Autorizații
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Inginer Birou Avize și Autorizații
Anunț Rezulat Probă Scrisă Concurs Inginer Birou Avize si Autorizații
Anunț Rezulat Interviu Concurs Inginer Birou Avize si Autorizații
Anunț Rezulat Contestație Concurs Inginer Birou Avize si Autorizații
Anunț Rezulat Final Concurs Inginer Birou Avize si Autorizații

2.===Anunț Concurs Agent Hidrotehnic 3 Posturi – Sistemul de Gospodarire a Apelor Vâlcea===
Anunț Concurs Agent Hidrotehnic 3 Posturi SGA Vâlcea
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Agent Hidrotehnic Formația Râmnicu Vâlcea
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Agent Hidrotehnic Formația Govora
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Agent Hidrotehnic Formația Horezu
Anunț Rezulat Probă Scrisă Concurs Agent Hidrotehnic Formația Râmnicu Vâlcea
Anunț Rezulat Probă Scrisă Concurs Agent Hidrotehnic Formația Govora
Anunț Rezulat Probă Scrisă Concurs Agent Hidrotehnic Formația Horezu
Anunț Rezulat Interviu Concurs Agent Hidrotehnic Formația Râmnicu Vâlcea
Anunț Rezulat Interviu Concurs Agent Hidrotehnic Formația Horezu
Anunț Rezulat Final Concurs Agent Hidrotehnic Formația Govora
Anunț Rezulat Final Concurs Agent Hidrotehnic Formația Horezu
Anunț Rezulat Final Concurs Agent Hidrotehnic Formația Râmnicu Vâlcea

1.===Concursuri Promovări –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea===
Rezultat examen promovare mecanic utilaje M 2377
Anunț organizare examen promovare mecanic utilaje M 2377
Rezultat examen promovare agent hidrotehnic M 2342
Anunț organizare examen promovare agent hidrotehnic M 2342
Rezultat examen promovare agent hidrotehnic M 2338
Anunt organizare examen promovare agent hidrotehnic M 2338
Anunț Rezultat Examen Promovare Inginer BERBECE Nicolae
Anunț Rezultat Examen Promovare Inginer GORGOTĂ Andrada
Rezultat examen promovare gr3- birou GRA
Rezultat examen promovare – birou GRA
Rezultat examen promovare – birou AA
Anunt examen promovare inginer RURPA-A
Anunț Examene Promovare
Anunt Rezultat Examen Promovare FL Valcea
Anunt Rezultat Examen Promovare FL Govora
Anunt rezultat proba scrisa examen promovare Ilie Andreea
Anunt rezultat proba scrisa examen promovare Benedict Victor

Select Language »