Acasă SGA Harghita

                 S.G.A. HARGHITA administrează apele din domeniul public al statului și infrastructura formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundațiilor, regularizări si apărări de mal prize de apa si alte lucrări specifice (veghe hidrologică, hidrogeologică și de monitorizare a calității resurselor de apă) aflate în patrimoniul său, în scopul cunoașterii și a gestionării unitare a resurselor de apă de suprafață și subterane din jud. Harghita.

                 Judeţul Harghita este situat în partea centrală a ţării în Carpaţii Orientali  şi are o suprafaţă de   6.638,920 km2 din care suprafaţa bazinului hidrografic Olt aferentă judeţului Harghita este de 2198 km2.

                Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita  este unitate  la nivel judeţean, subordonată Administraţiei Bazinele de Ape „Olt”, din cadrul Administraţiei  Naţionale “Apele Române”.

                S.G.A. Harghita este certificat de societăţile de acreditare şi certificare  S.R.A.C şi I.Q. Net pentru îndeplinirea cerinţelor Standardului de Calitate I.S.O. 9001/2008.

Select Language »